PUKiT "GIDEX" Sp. z o. o. powstała w 1989 roku jako firma konsultingowa zajmująca się doradztwem w zakresie kolejowego prawa przewozowego oraz tworzenia opracowań z zakresu transportu kolejowego. Powstały u nas publikacje przydatne dla kierowników wydziałów kolejowych: "Zbiór przepisów prawa przewozowego" i "Bocznice kolejowe - Eksploatacja i utrzymanie". W kolejnych latach spółka wyspecjalizowała się w tworzeniu i wdrażaniu programów komputerowych w dziedzinie transportu. W 1991 roku powstały pierwsze programy komputerowe z dziedziny transportu kolejowego. W 1992 roku wprowadzono do sprzedaży program Transkol do obliczania opłat za przewóz towarów, a w 1993 roku List kolejowy do wypełniania dokumentów przewozowych.

Podążając za rozwojem IT i potrzebami firm, w kolejnych latach tworzone są systemy obejmujące pozostałe dziedziny transportu. W 1994 roku wykonano i wdrożono program Baza Transportu Samochodowego do ewidencji i rozliczania zakładowego transportu wewnętrznego, a od 1996 roku program Analiza do wyboru optymalnej drogi przewozu towarów koleją. W latach 1998 i 1999 opracowano i wdrożono program Baza Transportu Samochodowego pod Windows w wersji wielostanowiskowej.

W 1999 roku powstał pierwszy program Baza Kolejowa do obsługi spedycji przesyłek wagonowych. Jego użyteczność potwierdziły kolejne wdrożenia i stał się on prototypem dla wielostanowiskowego systemu Baza Kolejowa, który powstał w 2004 roku. System rozszerzono o dodatkowe moduły pozwalające na śledzenie całego procesu transportowego na bocznicach oraz w jednostkach obsługiwanych. Korzystanie z systemu usprawnia ewidencję zdarzeń, umożliwia obniżenie kosztów oraz ułatwia prowadzenie analiz w zakresie gospodarki wagonowej dla taboru własnego jak i przewoźników kolejowych. Wdrożenia na zróżnicowanych bocznicach potwierdziły elastyczność programu i jego duże możliwości adaptacji do często zmieniających się warunków w transporcie kolejowym.

Tworzone przez nas systemy do obsługi transportu i spedycji zapewniają wysoki stopnień dopasowania do wymogów procesów transportowych. Intuicyjny interfejs ułatwia obsługę i szkolenie pracowników. Struktura programów zapewnia przejrzystość procesów technologicznych oraz ułatwia realizację zadań transportu. Wszystkie te cechy stanowią także o wysokim standardzie naszych produktów co przekłada się na zadowolenie naszych klientów.

Oprócz produkcji oprogramowania związanego bezpośrednio z transportem, GIDEX wykonuje oprogramowanie na zlecenie. Wykonano i wdrożono także program finansowo-księgowy dla podmiotów prawa handlowego oraz program do rozliczeń usług transportowych. Zapewniamy integrację naszych aplikacji z systemami:

  • wag elektronicznych firm Schenck, Pivotex, Procelwag lub wagami wyposażonymi w czytniki elektroniczne,
  • automatycznymi urządzeniami załadunkowymi
  • systemami klasy ERP np. SAP, JdEdwards.

Długoletnie doświadczenie pracowników firmy w dziedzinie problematyki transportowej gwarantuje naszym klientom nowoczesne i w pełni profesjonalne rozwiązania systemowe dla realizacji i nadzoru procesów transportowych oraz spedycji.