Nazwa programu Charakterystyka

Programy do obsługi spedycji przesyłek

List przewozowy (LK) Do wypełniania formularzy listów: PKP, CTL, CIM i SMGS, załączników do listu PKP, CIM i SMGS, Intercontainer (Interfrigo), R-27 i R-28, listów samochodowych CMR i formularzy SAD 0107. Umożliwia z wypełnionych listów generowanie dokumentów R-27, R-28, R-16, SAD 0107 na formularzu, dyspozycji wysyłkowej. Program pozwala na korzystanie z dowolnego alfabetu europejskiego w tym cyrylicy.
List kolejowy współpracuje z programami wag elektronicznych, programami ERP.
Baza kolejowa Modułowy, wielostanowiskowy system komputerowy do obsługi pracy bocznicy kolejowej.
Umożliwia ewidencję pracy bocznicy, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, rozliczanie kosztów napraw i utrzymania bocznicy, analizę pracy bocznicy w czasie bieżącym, współpracę z programami elektronicznych wag wagonowych lub innymi urządzeniami elektronicznymi np. elektroniczny toromierz, elektroniczne urządzenia do pomiaru zużycia paliwa.
Moduły programu: EKSPEDYCJA, MANEWRY, TABOR, DYSPOZYTOR, KLIENT, ADMINISTRACJA. Możliwość zakupu wybranych modułów programu.
Cena nie obejmuje oprogramowania systemowego oraz serwera bazy danych. Dla małych i średnich bocznic dostępny bezpłatny serwer baz danych.
Baza usług transportowych Wielostanowiskowy system komputerowy dla przewoźników i spedytorów. Ewidencja usług transportowych, rozliczanie tych usług i fakturowanie.

Programy taryfowe

Kalkulator taryfowy Obliczenia odległości taryfowych, przewoźnego wg WOT PKP CARGO oraz taryf PKP CARGO i PKP LHS. Od wersji 2.x kartoteka umów własnych. Jednoczesne obliczenia wg stawek przewoźnika, akwizycyjnych i sprzedażnych. Katalog stacji kolejowych wraz z zakresem czynności ekspedycyjnych. Taryfy aktualnie obowiązujące i z poprzednich okresów. Śledzenie wzrostu kosztu transportu w czasie.
WOK Wykaz Odległości Kolejowych wg WOT PKP CARGO S.A. Obliczanie odległości minimalnej z podglądem relacji przejazdu lub wg dowolnie wybranej trasy przejazdu. Katalog stacji kolejowych wraz z zakresem czynności ekspedycyjnych. Historia zapisów nazw stacji i zakresów czynności.

Programy dla transportu samochodowego

Baza samochodowa Moduł podstawowy: kierowcy, samochody, wózki widłowe i sprzęt, akumulatory, opony, jednostki organizacyjne firmy, koszty.
Moduł dodatkowy: warsztat naprawczy.
Cena nie obejmuje oprogramowania systemowego oraz serwera bazy danych (aktualnie bezpłatne)
Oferta specjalna - wersja jednostanowiskowa dla małych firm - przy ograniczonej ilości samochodów i jednostek sprzętu. Akceptujemy sprzedaż wybranych modułów programu.

Programy pozostałe i komponenty

Finansowo-księgowy Wersja wielostanowiskowa z możliwością prowadzenia ksiąg dowolnej ilości firm. Program do księgowania według zasad księgi handlowej.
FB AutoBackup Program AutoBackup służy do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych baz danych serwera FireBird. Aplikacja pozwala zaplanować tworzenie kopii zapasowych, które są później zapisywane bez konieczności udziału użytkownika. Umożliwia pełną automatyzację procesu archiwizacji baz danych i znacznie odciąża administratora systemu.